MSA-nieuwsbrief

voor medewerkers | nummer 5 Februari 2022

Handreiking functiebouwwerk OOP 2021
In juni 2021 is een nieuw functiebouwwerk voor Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) vastgesteld. Onlangs ontvingen alle OOP`ers van de MSA een handreiking voor dit functiebouwwerk in hun postvakje. Deze handreiking is bedoeld als toelichting op het functiebouwwerk. Ook wordt het belang van het jaarlijkse ontwikkelgesprek tussen medewerker en leidinggevende behandeld. Het raamwerk van het functiebouwwerk is in het boekje opgenomen, maar niet de functieomschrijvingen. Deze zijn te vinden op het SharePoint-intranet van de MSA, bij Medewerkersinformatie/MSA-functiebouwwerk/OOP.
Seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik

De beschuldigingen aan het adres van de talentenshow The Voice of Holland over mogelijk seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik maken veel los in de samenleving. Ook binnen de MSA wordt dit onderwerp in de wandelgangen en in de klaslokalen besproken. Vraag je je af hoe de MSA met dergelijke situaties tussen medewerkers omgaat? We kennen een aantal regelingen op het vlak van grensoverschrijdend gedrag, zoals de integriteitscode en de klachtenregeling. Deze zijn terug te vinden bij de medewerkersinformatie op intranet. Ook zijn er op iedere school interne vertrouwenspersonen aangesteld (te vinden op de websites van de scholen) en is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor de MSA. 

Onze visie - De stad als schoolgebouw, Amsterdam als proeftuin

Alle medewerkers van de MSA-scholen ontvingen onlangs het nieuwe visiedocument in hun postvakje. Het boekje kan gezien worden als de nieuwe strategie van de MSA en het vervangt het eerder verschenen blauwe boekje ‘Onze strategie’. Het is de uitwerking van de strategiedag voor interne- en externe stakeholders die op 23 juni 2021 plaatsvond. Meer informatie over en filmpjes van deze strategiedag vind je via de website van de MSA

De vier thema`s die op de strategiedag centraal stonden, nemen ook in het visiedocument een centrale plaats in: • Diversiteit/inclusiviteit/kansengelijkheid
• De stad van de toekomst
• Wereldburgerschap
• Kunst, creativiteit en schoonheid
Parallel aan de totstandkoming van de MSA-visie zijn de scholen bezig (geweest) met hun nieuwe schoolplannen. Van twee scholen zijn de schoolplannen al af, de andere twee zijn in een gevorderd stadium. De onderwijskundige, pedagogische en didactische uitwerking vindt uiteindelijk in de school plaats, waarbij er accenten per school zijn, zoals blijkt uit de quotes van de MSA-directeuren in het boekje.

Vacatures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bekijk ook onze
Instagram
Actionable
Analytics